Slide 1
แพลตฟอร์มคลาวด์ของ Sangfor
การบริการคลาวด์สำหรับองค์กร

แพลตฟอร์มคลาวด์คอมพิวติ้งสำหรับองค์กร ซึ่งมีรากฐานเป็นโครงสร้างพื้นฐานแบบไฮเปอร์คอนเวิร์จที่มีธุรกิจเป็นศูนย์กลาง

Slide 1
แพลตฟอร์มคลาวด์ของ Sangfor
การบริการคลาวด์สำหรับองค์กร

แพลตฟอร์มคลาวด์คอมพิวติ้งสำหรับองค์กร ซึ่งมีรากฐานเป็นโครงสร้างพื้นฐานแบบไฮเปอร์คอนเวิร์จที่มีธุรกิจเป็นศูนย์กลาง

previous arrow
next arrow

คลาวด์สำหรับองค์กรที่รองรับโดย HCI

แพลตฟอร์มคลาวด์ของ Sangfor (SCP) คือคลาวด์แบบ 1-Stop Cloud Stack ที่รองรับโดย แพลตฟอร์ม HCI ที่มีความก้าวหน้าที่สุดในโลก เพื่อการใช้งานระบบคลาวด์ส่วนตัว ไฮบริดคลาวด์ในระดับองค์กร และระบบคลาวด์ที่มีการจัดการ ซึ่งสร้างขึ้นโดยคู่ค้า

ฟีเจอร์

ประโยชน์

ใช้กรณี

คลาวด์ส่วนตัว
สร้างคลาวด์ส่วนตัวที่มีความเรียบง่าย ปลอดภัย และยืดหยุ่นด้วย Sangfor SCP
ไฮบริดคลาวด์
คลาวด์ส่วนตัวและคลาวด์สาธารณะที่ดีที่สุดในโลกภายใต้การสนับสนุนโดยคลาวด์ของ Sangfor
PaaS
สร้างคอนเทนเนอร์ที่จัดการโดย Kubernetes และทำงานบนคลาวด์ของ Sangfor
ระบบคลาวด์ที่มีการจัดการ
บริการคลาวด์ที่ปรับให้เข้ากับแต่ละประเทศและปรับแต่งโดยคู่ค้าของ Sangfor
Previous slide
Next slide